همه چیز در مورد پره سر

 
 
دوستِم‌ گرچ‌ِ اِم‌ دنیان‌َ خشیمون‌           هَم‌َ دلدادَه ی‌ ام‌ دلكشیمون‌

چ‌ِ فایده عاقبت‌ با حسرت‌ و درد            دنیاكا كوچ‌ بَكَردیمون‌ بشیمون‌


استفاده از مطالب این وبسایت فقط با ذکر منبع مجاز میباشد!

دوستان لطفا حتما مارا از نظرات ارزشمند خود بهره مند سازید!


parasarica.ir


parasarica@gmail.com

:: خبر: طاووسک پره سر به زیستگاهش برگشت
:: آموزش: ضرب المثل تالشی 16
:: شرکت چوکا
:: تحریف نام ایسپیه مزگت
:: ایسپیهَ مَزگَت (مهندس رامین باباپور شکره دشت)
:: گالری تصاویر: ایسپیه مزگت
:: آموزش: ضرب المثل تالشی 16
:: دیوار 47 پره سر
:: خبر : نگرانی از تخریب جنگل های گیلان با ساخت سد شفارود (+جوابیه)
:: آشنایی با سد مخزنی شفارود
:: یک دانستنی از سه شنبه بازار
:: آموزش: ضرب المثل تالشی 15
:: آموزش: ضرب المثل تالشی 14
:: آموزش: ضرب المثل تالشی 13
:: آموزش: ضرب المثل تالشی 12
:: آموزش: ضرب المثل تالشی 11
:: آموزش: ضرب المثل تالشی 10
:: آموزش: ضرب المثل تالشی 9
:: آموزش: ضرب المثل تالشی 8
:: آموزش: ضرب المثل تالشی 7
:: آموزش: ضرب المثل تالشی 6
:: آموزش: ضرب المثل تالشی 5
:: آموزش: ضرب المثل تالشی 4
:: آموزش: ضرب المثل تالشی 3
:: آموزش: ضرب المثل تالشی 2
:: اسطوره یا ایزد سیاگالش
:: گیاهان مناسب منطقه پره سر (3)
:: گیاهان مناسب منطقه پره سر (2)
:: گیاهان مناسب منطقه پره سر (1)
:: تالش چه ندارد!


بازیهای بومی و محلی : بازی کلاه پران(کلا پگتینه)
نظرات |

برای این بازی از بازیکنانی استفاده می شودکه قدرت پرش طول وارتفاع وهمچنین قدرت بدنی وسرعت دوندگی بیشتری داشته باشندویکی از بازیهای مفرح ومورد علاقه مردم وقوم تالش بوده وهست ودر استانهای دیگر کلاه پران نام دارد:
تعدا بازیکنان تیم:4الی 6نفر
لوازم مورد نیاز:کلاه تالشی از جنس شال یا پارچه
زمین مورد نیاز؛زمین چمن به طول حداکثر100متر وعرض 6الی 10متر که درابتدا زمینی دایره ای به قطر2الی 3مترودر انتهای زمین دکل به قول تالشی ها(کونه)که امکان دارد یک شی طبیعی مثل تپه یا بوته یا دکل باشد.
سالارهای هر تیم با یک تکه سنگ که یک طرف آن خشک ویک طرف آن خیس می باشدتیم مهاجم ومدافع را مشخص می کنند.تیم مدافع داخل دایره ودرمرکز دایره به طوری می نشینند که باسن ها به زمین وپشت به همدیگر باشند وهر کدام کلاه به سر وسالار نیز کلاه به سروپشت به بازیکنان ؛هم از کلاه خود وهم از کلاه دیگر بازیکنان محافظت می کندومیتواند داخل دایره به یاران تیم مهاجم (که سعی در برادشتن کلاه از سر بازیکنان داخل دایره می کنند)حمله کندبه شرطی که یک دست به زمین وبا پا عضوپایین تر از کمر حریف را مورد اصابت قرار دهد.تیم افراد نشسته نیزمی توانند با پا به شرطی که باسن را از زمین بلندنکنند افراد تیم مهاجم را مورد اصابت پا قراردهندوتیم مهاجم نیز می تواندبا پریدن از سر بازیکنان یا سالار؛کلاه را ربوده وبه طرف دکل یا (کونه)فرار نمایدواگر بتواند کلاه را سالم به دکل برساندیک امتیاز می گیردویا اینکه در وسط راه توسط تیم مدافع کلاه را از دست بدهدیک امتیاز از دست می دهند.در بازیهای محلی قرارداد بسته می شود که اگر تیمی بتواندمثلا 4 یا 5 بار کلاه را به دکل برساندبرنده بازی است وجریمه آن کول گرفتن اعضای تیم برنده توسط اعضای تیم بازنده از مرکز دایره به دکل وبالعکس می باشد.


مرتبط با : پره سر مناطق دیدنی اطلاعات شهری زبان تالشی
نویسنده : امین
تاریخ : شنبه 26 مرداد 1392
زمان : 11:47 ق.ظ
بازیهای بومی و محلی : یعقوب یعقوب
نظرات |

ابزار بازی:کمربند،دستمال
زمین بازی:دایره ای به قطر 4الی 6متر
در این بازی 2بازیکن بازی خواهند نمود وبقیه می توانند دراطراف نشسته وبازی را تماشا نمایند.
نحوه بازی:
توسط داور یا یک فرد دیگر چشمهای دو بازیکن بسته می شودوکمربند توسط داور در گوشه ای از زمین گذاشته می شودودو بازیکن باید با دست داخل دایره را گشته وکمربند را پیدا کنند.البته اطرافیان وتماشا گران دو بازیکن را برای پیدا کردن کمربند کمک می کنند.هر بازیکن بتواند کمربند را زودتر پیدا کندباید با صدای بلند بگوید(یعقوب)وبازیکن بعدی در جواب باید بگوید (بله)وبازیکن کمربند به دست باید با استفاده از صدا به طرف حریف رفته وآن را باکمربند بزند.بعضی از اوقات بازیکن مهاجم ؛تماشاگران را اشتباها مورد اصابت کمربند قرار می دهد واین بازی آن قدر ادامه داردتا یار بدون کمربند ؛صاحب کمربند را با دست بگیرد ومتوقف نماید.


مرتبط با : پره سر مناطق دیدنی اطلاعات شهری زبان تالشی
برچسب ها : بازیهای بومی و محلی-یعقوب یعقوب-پره سر-بخش پره سر-بازی محلی پره سر-
نویسنده : امین
تاریخ : پنجشنبه 24 مرداد 1392
زمان : 11:45 ق.ظ
بازیهای بومی و محلی : چولنگه
نظرات |

این بازی معمولا در بین جوانان انجام می شود وکسانی که از قدرت پا و دست برخوردارند در این بازی موفق هستند. هر تیم متشکل از 3 الی 5 بازیکن است که حملات یا 1 نفر است یا دسته جمعی.
نحوه بازی:بازیکنان با دست مخالف پای مخالف را گرفته وبه همدیگر حمله میکنند. هر بازیکن بتواند بازیکن دیگر را هول داده و به زمین بیندازد و یا دستش را از پا جدا نماید و موفق به زمین خود برگردد برنده شناخته شده ویا اگر در بازی دسته جمعی بتواند حریفان را شکست دهند تیم برنده اعلام می گردد وجریمه آن کول گرفتن تیم برنده است.


مرتبط با : پره سر مناطق دیدنی اطلاعات شهری زبان تالشی
برچسب ها : بازیهای بومی و محلی-چولنگه-پره سر-بخش پره سر-بازی محلی پره سر-
نویسنده : امین
تاریخ : سه شنبه 22 مرداد 1392
زمان : 11:41 ق.ظ
بازیهای بومی و محلی : پیشیگم پخس بیگه
نظرات |

ک بازی کاملاتفریحی است وسن وقد و وزن نمی شناسد.همه مردم می توانند
این بازی را انجام دهند وزمین بازی می تواند چمن یا خاکی ویا سالن باشد.
وسیله بازی:کمربند
بازیکنان دور دایره ای به قطر 6 الی 7 متر می نشینند به طوریکه بتوانند به راحتی بلند شوند وفرار کنند.یکی از بازیکنان کمر بند را برداشته وبه دور دایره می دود.به انتخاب خود کمر بند را روی شانه یکی از بازیکنان قرار می دهد وآن شخص باید کمربند را برداشته وحریف را دنبال نمایداگر بتواند تا رسیدن بازیکن به جای خودش آنرا مورد اصابت کمر بند قرار دهد از همانجا بر کول او سوار شده تا جای خودش می برند یا اینکه نتوتند او را مورد اصابت قرار دهد کمربند را روی دوش کسی دیگر گذاشته وفرار می کند.
معمولا صاحب کمر بند ،آن را شانه کسی قرار می دهد که نتواند به او رسیده ومورد اصابت کمر بند قرار دهد واین بازی تفریحی نیز وقت وزمان خاصی ندارد ودلخواه است.


مرتبط با : زبان تالشی مناطق دیدنی پره سر
برچسب ها : بازیهای بومی و محلی-پیشیگم پخس بیگه-پره سر-بخش پره سر-بازی محلی پره سر-
نویسنده : امین
تاریخ : یکشنبه 20 مرداد 1392
زمان : 11:38 ق.ظ
رودخانه شفارود
نظرات | ادامه مطلب

در مسیر عبور از کوههای تالش از طریق جاده پونل به هروآباد رودخانه ای در کنار جاده از میان کوهها عبور میکند که نام رسمی آن شفارود است (سدی با همین نام یعنی شفارود بر روی آن در حال احداث است).رودخانه شفارود با نامهای مختلفی از جمله وسکه ربار، مینه رو و .... شناخته میشود.بقیه تصاویر در ادامه مطلب ...مرتبط با : پره سر مناطق دیدنی
برچسب ها : پره سر-روستای شیره وا-وسکه ربار-مینه رو-شفارود-بخش پره سر-رودخانه شفارود-طبیعت پره سر-
نویسنده : امین
تاریخ : جمعه 18 مرداد 1392
زمان : 08:59 ب.ظ
اِرِه (ere) - توت فرنگی وحشی
نظرات | ادامه مطلب

یکی از خوشمزه ترین میوه های جنگلی منطقه پره سر که در ییلاقات پره سر میروید توت فرنگی وحشی است که در زبان محلی تالشی به آن اِرِه (ere) میگویند.بقیه تصاویر در ادامه مطلب ....
مرتبط با : پره سر مناطق دیدنی زبان تالشی
برچسب ها : پره سر-توت فرنگی محلی-ییلاقات پره سر-توت فرنگی وحشی-کفشدوزک-زبان تالشی-اِرِه-توت فرنگی تالشی-
نویسنده : امین
تاریخ : سه شنبه 18 تیر 1392
زمان : 07:43 ب.ظ
سکره وونی
نظرات | ادامه مطلب

در مسیر زیارتگاه برزکوه پره سر چشمه ای هست که نام محلی آن سکره وونی است، این چشمه خود علاوه بر زیارتگاه برزکوه جاذبه ای توریستی است. هر آخر هفته یا در طول تعطیلات جمعیت نسبتا زیادی به این منطقه رهسپار میشوند.طبیعت بکر و زیبای سکره وونی پذیرای مسافران خسته از زندگی شهریست.ادامه تصاویر در ادامه مطلب ...


مرتبط با : پره سر مناطق دیدنی
برچسب ها : پره سر-بخش پره سر-طبیعت پره سر-گلهای پره سر-سکروه وونی-طبیعت سکره وونی-برزکوه-
نویسنده : امین
تاریخ : سه شنبه 18 تیر 1392
زمان : 10:25 ق.ظ
ایسیبیه مزگت
نظرات | ادامه مطلب

بنای ایسپیه مزگت باقیمانده یک آتشکده قدیمی و بزرگ در دهکده دیناچال بخش پره سر است که تمامی نشانه‌های معماری و کاربردی آن عملکرد مذهبی این بنا را تائید می‌کند. این بنا در دوران پس از اسلام احتمالا بعد ازقرن سوم هجری به مسجد تبدیل شد و ظاهرا تا مدتهای مدیدی مورد استفاده قرار گرفته است.
 
ایسپیه مزگت که در پنج کیلومتری شمال پره سر واقع شده است از دو کلمه " ایسپی " در زبان تالشی به معنای سفید و " مزگت " در زبان اوستا به معنای مسجد تشکیل شده است. بنای مذکور که در کرانه شمالی دیناچال رود و در یک و نیم کیلومتری شرق جاده تالش – انزلی واقع شده را می‌توان یکی از شگفت انگیزترین بناهای تاریخی گیلان دانست.


مرتبط با : پره سر آثار تاریخی مناطق دیدنی
برچسب ها : پره سر-بخش پره سر-ایسبیه مزگت-مسجد سفید-مسجد هزار ساله-ایسبیه مزگت پره سر-مسجد سفید دیناچال-مسجد هزار ساله پره سر-آتشکده ایسبیه مزگت-
نویسنده : امین
تاریخ : شنبه 25 خرداد 1392
زمان : 10:46 ب.ظ
بازار هفتگی
نظرات | ادامه مطلب

مطابق رسم شهرهای شمالی ایران بازاری هفتگی در شهر پره سر هم برگذار می‌گردد که در روز سه شنبه است به همین دلیل آنرا سه شنبه بازار می‌نامند.

بازارهای هفتگی گیلان میراثی ماندگار که از دیرباز تا امروز با حضور فعال مردم به بخشی مهم از فرهنگ این سرزمین کهن تبدیل شده، همواره به عنوان یک جاذبه فرهنگی اقتصادی در جذب گردشگر در تمام فصول موثر بوده است.

در یک کلام می‌توان گفت: بازارهای هفتگی گیلان رنگین کمانی زیبا از جلوه‌های گوناگون رسم‌ها، سنت‌ها، آداب و انگاره‌های قومی و ملی را در یک روز از هفته در شهرهای مختلف به معرض نمایش می‌گذارد.

این بازارها، محلی برای تبادل کالا، فروش محصولات روستایی و صنایع دستی و خرید کالاهای شهر به شهروندان، مسافران و گردشگران در طول سال است.

گیلانی که همواره در همه فصول زیبایی طبیعی و سر سبزی خود را حفظ کرده در آستانه بهار زیبایی اش را در تنوعی از رنگ‌ها و شاهکار خلقت به نمایش می‌گذارد و هر گردشگری را مجذوب و مفتون در اینهمه زیبایی تنیده شده در کنار هم می‌کند


مرتبط با : پره سر اطلاعات شهری مناطق دیدنی
برچسب ها : پره سر-بخش پره سر-دیدنیهای پره سر-سه شنبه بازار پره سر-بازار پره سر-
نویسنده : امین
تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1392
زمان : 10:39 ب.ظ
سواحل دریا
نظرات |سواحل دریای کاسپین (خزر) در ۷ کیلومتری شرق پره سر که در سیمبرخاله سالم سازی هم شده است. سواحلی ماسه‌ای و زیبا را در پره سر شاهد می‌باشیم.
مرتبط با : پره سر مناطق دیدنی
برچسب ها : پره سر-بخش پره سر-ساحل سیمبرخاله-ساحل گیسوم-ساحل پره سر-سواحل کاسپین-
نویسنده : امین
تاریخ : شنبه 18 خرداد 1392
زمان : 10:36 ب.ظ


( تعداد کل صفحات: 5 )

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات